graisses v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za graisses v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

graisse [ɡʀɛs] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za graisses v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

graisses v slovarju PONS

Prevodi za graisses v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za graisses v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

graisses Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文