astreignant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za astreignant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

astreignant (astreignante) [astʀɛɲɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.s'astreindre GLAG povr

Prevodi za astreignant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

astreignant v slovarju PONS

Prevodi za astreignant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za astreignant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

astreignant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文