chime v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chime v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.chime [Brit tʃʌɪm, Am tʃaɪm] SAMOST (of clock, church bell)

Individual translation pairs

Prevodi za chime v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chime v slovarju PONS

chime Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文