needs v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za needs v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

special needs [Am ˈspɛʃəl nidz, Brit ] SAMOST npl SCHOOL

1. need C or U (requirement, necessity):

my needs are few/simple liter or hum
shall I go? — no need!
to have need of sth form or liter
to have need of sth form or liter

glej tudi friend2, friend1

1.1. friend (close acquaintance):

amigo m / amiga ž
Individual translation pairs

Prevodi za needs v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

needs v slovarju PONS

Prevodi za needs v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za needs v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

needs Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文