indexed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za indexed v slovarju angleščina»francoščina

I.index <pl indexes or indices> [Brit ˈɪndɛks, Am ˈɪnˌdɛks] SAMOST

5. index PHYS:

glej tudi refractive index

glycaemic index [Brit ɡlʌɪˈsiːmɪk, Am ɡlaɪˌsimɪk ˈɪnˌdɛks] SAMOST

indexed v slovarju PONS

Prevodi za indexed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za indexed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

indexed Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文