titulaire v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za titulaire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.titulaire [titylɛʀ] PRID

II.titulaire [titylɛʀ] SAMOST mf

co-titulaire [kotitylɛʀ] SAMOST mf

Prevodi za titulaire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

titulaire v slovarju PONS

Prevodi za titulaire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za titulaire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

titulaire Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文