bad v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za bad v slovarju angleščina»španščina

I.bad <comp worse, superl worst> [Am bæd, Brit bad] PRID The usual translation of bad, malo, becomes mal when it is used before a masculine singular noun.

2.2. bad (unsatisfactory):

I was here firsttoo bad! inf

bad-mannered [Am ˌbædˈmænərd, Brit ˌbadˈmanəd] PRID

bad-tempered [Am ˌbædˈtɛmpərd, Brit ˌbadˈtɛmpəd] PRID

I.bid2 <pres part bidding, past bade or bid, past part bidden or bid> [Am bɪd, Brit bɪd] GLAG preh. liter

II.bid2 <pres part bidding, past bade or bid, past part bidden or bid> [Am bɪd, Brit bɪd] GLAG nepreh. liter

bad v slovarju PONS

Prevodi za bad v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

1. bad (not good):

malo, -a
macacoa ž PRico
Individual translation pairs

Prevodi za bad v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

bad Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文