North-West v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za North-West v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.north-west [Brit nɔːθˈwɛst, Am ˌnɔrθˈwɛst] SAMOST

II.north-west [Brit nɔːθˈwɛst, Am ˌnɔrθˈwɛst] PRID

III.north-west [Brit nɔːθˈwɛst, Am ˌnɔrθˈwɛst] PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za North-West v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

North-West v slovarju PONS

Prevodi za North-West v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi north

Prevodi za North-West v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文