transaction v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za transaction v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.transaction [Brit tranˈzakʃ(ə)n, trɑːnˈzakʃ(ə)n, tranˈsakʃ(ə)n, trɑːnˈsakʃ(ə)n, Am trænˈsækʃ(ə)n, trænˈzækʃ(ə)n] SAMOST

Individual translation pairs
régulier/-ière, sérieux/-ieuse

Prevodi za transaction v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

transaction v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文