bums v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bums v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

III.bum <part prés bumming; prét, part passé bummed> [Brit bʌm, Am bəm] inf GLAG preh. (scrounge)

IV.bum <part prés bumming; prét, part passé bummed> [Brit bʌm, Am bəm] inf GLAG nepreh.

Prevodi za bums v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bums v slovarju PONS

Prevodi za bums v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za bums v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bums Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文