crisis: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za crisis: v slovarju angleščina»francoščina

crisis <pl crises> [Brit ˈkrʌɪsɪs, Am ˈkraɪsɪs] SAMOST

crisis: v slovarju PONS

Prevodi za crisis: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za crisis: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

crisis: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

crisis: iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文