product: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za product: v slovarju angleščina»francoščina

product [Brit ˈprɒdʌkt, Am ˈprɑdəkt] SAMOST

product: v slovarju PONS

Prevodi za product: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

product [ˈprɒdʌkt, Am ˈprɑ:dʌkt] SAMOST a. fig

Individual translation pairs

Prevodi za product: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

product: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文