allumé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za allumé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.allumé (allumée) [alyme] inf PRID

II.allumé (allumée) [alyme] inf SAMOST m (ž) (fou)

allume-cigare, allume-cigares <pl allume-cigare, allume-cigares> [alymsiɡaʀ] SAMOST m

II.s'allumer GLAG povr

allume-gaz <pl allume-gaz> [alymɡaz] SAMOST m

allume-feu <pl allume-feu, allume-feux> [alymfø] SAMOST m

Prevodi za allumé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

allumé v slovarju PONS

Prevodi za allumé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

allume-cigare <allume-cigares> [alymsigaʀ] SAMOST m

allume-gaz [alymgaz] SAMOST m inv

II.allumer [alyme] GLAG povr s'allumer

Prevodi za allumé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

allumé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文