disasters v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za disasters v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

disaster [Brit dɪˈzɑːstə, Am dəˈzæstər] SAMOST

Prevodi za disasters v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

disasters v slovarju PONS

Prevodi za disasters v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za disasters v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

disasters Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文