government's v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za government's v slovarju angleščina»francoščina

government [Brit ˈɡʌv(ə)nˌm(ə)nt, ˈɡʌvəm(ə)nt, Am ˈɡəvər(n)mənt] SAMOST

government's v slovarju PONS

Prevodi za government's v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

government [ˈgʌvənmənt, Am -ɚn-] SAMOST POL, ADMIN

Prevodi za government's v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

government's Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

government's iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文