gaz: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za gaz: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.gaz <pl gaz> [ɡaz] SAMOST m

II.gaz [ɡaz] SAMOST mpl

III.gaz [ɡaz]

IV.gaz [ɡaz]

allume-gaz <pl allume-gaz> [alymɡaz] SAMOST m

camping-gaz® <pl camping-gaz> [kɑ̃piŋɡaz] SAMOST m (réchaud)

Individual translation pairs

Prevodi za gaz: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

gaz: v slovarju PONS

Prevodi za gaz: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za gaz: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

gaz: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

usine ž à gaz

gaz: iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za gaz: v slovarju francoščina»angleščina

surchauffe de gaz aspiré

température du gaz aspiré

Température de sortie du refroidisseur de gaz

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文