remark: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za remark: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.remark [Brit rɪˈmɑːk, Am rəˈmɑrk] SAMOST

I.remark on GLAG [Brit rɪˈmɑːk -, Am rəˈmɑrk -], remark upon GLAG (remark on or upon [sth])

Individual translation pairs

Prevodi za remark: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

remark: v slovarju PONS

Prevodi za remark: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za remark: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

remark: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文