crushing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za crushing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

crushing [Brit ˈkrʌʃɪŋ, Am ˈkrəʃɪŋ] PRID

I.crush up GLAG [Brit krʌʃ -, Am krəʃ -] (crush [sth] up, crush up [sth])

I.crush out GLAG [Brit krʌʃ -, Am krəʃ -] (crush [sth] out, crush out [sth])

Prevodi za crushing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

crushing v slovarju PONS

Prevodi za crushing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za crushing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

crushing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文