SEPTEMBRE v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za SEPTEMBRE v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za SEPTEMBRE v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

SEPTEMBRE v slovarju PONS

Prevodi za SEPTEMBRE v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mi-septembre [misɛptɑ̃bʀ] SAMOST ž sans pl

Prevodi za SEPTEMBRE v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

SEPTEMBRE Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文