masque v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za masque v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

masque [mask] SAMOST m

glej tudi masquer

II.se masquer GLAG povr

Prevodi za masque v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
mask ELECTRON, INFOR
mask MED, SPORT drug

masque v slovarju PONS

Prevodi za masque v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

masque [mask] SAMOST m

masqué(e) [maske] PRID

Prevodi za masque v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

masque Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

masque m à gaz
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文