odeur: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za odeur: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

odeur [ɔdœʀ] SAMOST ž

glej tudi sainteté

Individual translation pairs

Prevodi za odeur: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

odeur: v slovarju PONS

Prevodi za odeur: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za odeur: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

odeur: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文