sursis v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sursis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sursis <pl sursis> [syʀsi] SAMOST m

surseoir, sursoir [syʀswaʀ] GLAG preh. obj.indir.

Individual translation pairs

Prevodi za sursis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
respite COM, LAW

sursis v slovarju PONS

sursis Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文