Social v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Social v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.soc|ial (sociale) <mpl sociaux> [sɔsjal, o] PRID

II.soc|ial SAMOST m

social-libéralisme [sɔsjallibeʀalism] SAMOST m POL

social-libéral (sociale-libérale) <mpl sociaux-libéraux> [sɔsjallibeʀal, o] PRID SAMOST m (ž) POL

social-démocrate (sociale-démocrate) <mpl sociaux-démocrates> [sɔsjaldemɔkʀat, sɔsjodemɔkʀat] PRID SAMOST m (ž)

social-démocratie [sɔsjaldemɔkʀasi] SAMOST ž

médico-soc|ial (médico-sociale) <mpl médico-sociaux>, médicosocial (médicosociale) <mpl médicosociaux> [medikosɔsjal, o] PRID

Prevodi za Social v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Social v slovarju PONS

Prevodi za Social v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

social <-aux> [sɔsjal, jo] SAMOST m

social(e) <-aux> [sɔsjal, jo] PRID

social-démocratie <social-démocraties> [sɔsjaldemɔkʀasi] SAMOST ž

social-démocrate (sociale-démocrate) <sociaux-démocrates> [sɔsjaldemɔkʀat, sɔsjodemɔkʀat] PRID SAMOST m, f

Comité économique et social SAMOST m

Prevodi za Social v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Social Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

assistant(e) m (ž) social(e)

Social iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文