l'enveloppait v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za l'enveloppait v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.s'envelopper GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za l'enveloppait v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'enveloppait v slovarju PONS

l'enveloppait Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文