bombed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bombed v slovarju angleščina»francoščina

I.bomb out GLAG [Brit bɒm -, Am bɑm -] (bomb [sb/sth] out, bomb out [sb/sth])

bombed v slovarju PONS

Prevodi za bombed v slovarju angleščina»francoščina

bombed Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to go like a bomb Brit inf a. fig
to cost a bomb Brit
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文