engaged v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za engaged v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

engaged [Brit ɪnˈɡeɪdʒd, ɛnˈɡeɪdʒd, Am ɪnˈɡeɪdʒd, ɛnˈɡeɪdʒd] PRID

I.engage [Brit ɪnˈɡeɪdʒ, ɛnˈɡeɪdʒ, Am ɪnˈɡeɪdʒ, ɛnˈɡeɪdʒ] GLAG preh.

II.to engage in GLAG nepreh. form (be, become involved in)

Individual translation pairs

Prevodi za engaged v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

engaged v slovarju PONS

Prevodi za engaged v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za engaged v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

engaged Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文