engine: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za engine: v slovarju angleščina»francoščina

engine [Brit ˈɛndʒɪn, Am ˈɛndʒən] SAMOST

engine: v slovarju PONS

Prevodi za engine: v slovarju angleščina»francoščina

engine: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

engine: iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za engine: v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文