accueillant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za accueillant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

accueillant (accueillante) [akœjɑ̃, ɑ̃t] PRID

Prevodi za accueillant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

accueillant v slovarju PONS

Prevodi za accueillant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za accueillant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

accueillant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文