alcool: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za alcool: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

alcool [alkɔl] SAMOST m

pèse-alcool <pl pèse-alcool, pèse-alcools> [pɛzalkɔl] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za alcool: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

alcool: v slovarju PONS

Prevodi za alcool: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za alcool: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

alcool: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文