intimes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za intimes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.intime [ɛ̃tim] PRID

II.intime [ɛ̃tim] SAMOST mf

intimé (intimée) [ɛ̃time] SAMOST m (ž) LAW

Prevodi za intimes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
ami/-e m/ž intime

intimes v slovarju PONS

Prevodi za intimes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za intimes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

intimes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文