abandoned v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za abandoned v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

abandoned [Brit əˈband(ə)nd, Am əˈbænd(ə)nd] PRID

I.abandon [Brit əˈband(ə)n, Am əˈbændən] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za abandoned v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

abandoned v slovarju PONS

Prevodi za abandoned v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za abandoned v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

abandoned Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文