capitale v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za capitale v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.capit|al (capitale) <mpl capitaux> [kapital, o] PRID

II.capit|al SAMOST m

III.capitaux SAMOST mpl

IV.capitale SAMOST ž

V.capit|al (capitale) <mpl capitaux> [kapital, o]

capital risqueur <pl capital risqueurs>, capital-risqueur <pl capital-risqueurs> [kapitalʀiskœʀ] SAMOST m

capital-risque <pl capital-risque> [kapitalʀisk] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za capitale v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

capitale v slovarju PONS

Prevodi za capitale v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za capitale v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

capitale Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文