prisonniers: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za prisonniers: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.prisonn|ier (prisonnière) [pʀizɔnje, ɛʀ] PRID

II.prisonn|ier (prisonnière) [pʀizɔnje, ɛʀ] SAMOST m (ž) lit, fig

III.prisonn|ier (prisonnière) [pʀizɔnje, ɛʀ]

Individual translation pairs

Prevodi za prisonniers: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
prisonnier/-ière m/ž
prisonnier/-ière m/ž de guerre
prisonnier/-ière m/ž (politique)

prisonniers: v slovarju PONS

Prevodi za prisonniers: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za prisonniers: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

prisonniers: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

prisonnier(-ère) m (ž) de guerre
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文