weighed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za weighed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.weigh down GLAG [Brit weɪ -, Am weɪ -] (weigh down [sth/sb], weigh [sth/sb] down) lit

I.weigh up GLAG [Brit weɪ -, Am weɪ -] (weigh up [sth/sb], weigh [sth/sb] up)

Prevodi za weighed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

weighed v slovarju PONS

Prevodi za weighed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za weighed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

weighed Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文