pesé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pesé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pèse-denrées, pèse-denrée <pl pèse-denrées> [pɛzdɑ̃ʀe] SAMOST m

III.se peser GLAG povr

IV.peser [pəze]

pèse-personne <pl pèse-personnes> [pɛzpɛʀsɔn] SAMOST m

pèse-alcool <pl pèse-alcool, pèse-alcools> [pɛzalkɔl] SAMOST m

pèse-bébé <pl pèse-bébés> [pɛzbebe] SAMOST m

pèse-lettre <pl pèse-lettres> [pɛzlɛtʀ] SAMOST m

pèse-acide <pl pèse-acides> [pɛzasid] SAMOST m

pèse-sirop <pl pèse-sirops> [pɛzsiʀo] SAMOST m

Prevodi za pesé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pesé v slovarju PONS

Prevodi za pesé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pèse-personne <pèse-personne(s)> [pɛzpɛʀsɔn] SAMOST m

pèse-lettre <pèse-lettre(s)> [pɛzlɛtʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za pesé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pesé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文