d'active v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za d'active v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

active → actif

glej tudi actif

I.act|if (active) [aktif, iv] PRID

II.act|if (active) [aktif, iv] SAMOST m (ž) (qui travaille)

III.act|if SAMOST m

IV.active SAMOST ž

V.act|if (active) [aktif, iv]

I.act|if (active) [aktif, iv] PRID

II.act|if (active) [aktif, iv] SAMOST m (ž) (qui travaille)

III.act|if SAMOST m

IV.active SAMOST ž

V.act|if (active) [aktif, iv]

III.s'activer GLAG povr

double-actif (double-active) <pl doubles-actifs> [dublaktif, iv] PRID SAMOST m (ž)

Individual translation pairs

Prevodi za d'active v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

d'active v slovarju PONS

Prevodi za d'active v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.actif (-ive) [aktif, -iv] PRID

II.actif (-ive) [aktif, -iv] SAMOST m, f (travailleur)

III.activer [aktive] GLAG povr s'activer

actif [aktif] SAMOST m

Prevodi za d'active v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

d'active Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文