channels v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za channels v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.channel [Brit ˈtʃan(ə)l, Am ˈtʃænl] SAMOST

II.channel <part prés channelling,, channeling, Am prét, part passé channelled, channeled Am > [Brit ˈtʃan(ə)l, Am ˈtʃænl] GLAG preh.

channel-hop <part prés channel-hopping; prét, part passé channel-hopped> GLAG nepreh.

Prevodi za channels v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

channels v slovarju PONS

Prevodi za channels v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za channels v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

channels Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文