jerk v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za jerk v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.jerk around GLAG [Brit dʒəːk -, Am dʒərk -] inf Am (jerk around) (idle about)

II.jerk around GLAG [Brit dʒəːk -, Am dʒərk -] inf Am (jerk [sb] around) (harass)

Prevodi za jerk v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

jerk v slovarju PONS

Prevodi za jerk v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za jerk v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

jerk Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文