repère v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za repère v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

repère [ʀ(ə)pɛʀ] SAMOST m

II.se repérer GLAG povr

Prevodi za repère v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

repère v slovarju PONS

Prevodi za repère v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.repère [ʀ(ə)pɛʀ] SAMOST m

II.repère [ʀ(ə)pɛʀ] APP

II.repérer [ʀ(ə)peʀe] GLAG povr inf

Individual translation pairs

Prevodi za repère v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

repère Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

repère iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文