test-drive v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za test-drive v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za test-drive v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.essayer [eseje] GLAG nepreh. (tenter)

III.s'essayer GLAG povr

test-drive v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文