grabbed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za grabbed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.grab <part prés grabbing; prét, part passé grabbed> [Brit ɡrab, Am ɡræb] GLAG preh.

III.grab <part prés grabbing; prét, part passé grabbed> [Brit ɡrab, Am ɡræb] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za grabbed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

grabbed v slovarju PONS

Prevodi za grabbed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za grabbed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

grabbed Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文