longueurs v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za longueurs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.longueur [lɔ̃ɡœʀ] SAMOST ž

1. longueur (dimension):

II.longueurs SAMOST fpl

III.à longueur de PREDLOG

IV.longueur [lɔ̃ɡœʀ]

demi-longueur <pl demi-longueurs> [d(ə)milɔ̃ɡœʀ] SAMOST ž

Prevodi za longueurs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

longueurs v slovarju PONS

Prevodi za longueurs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za longueurs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

longueurs Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

longueurs iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文