angleško » italjanski

Prevodi za „around“ v slovarju angleško » italjanski (Skoči na italjansko » angleški)

all-around [ˌɔ:l·ə·ˈraʊnd] PRID

beat around GLAG nepreh.

bring around GLAG preh.

1. bring around MED:

2. bring around (persuade):

center around GLAG nepreh.

come around GLAG nepreh.

2. come around MED:

3. come around (visit sb's home):

diddle around GLAG nepreh. (hang around)

feel around GLAG nepreh.

float around GLAG nepreh. inf

fool around GLAG nepreh. (waste time)

I . get around GLAG preh. insep (avoid)

II . get around GLAG nepreh.

1. get around (spread):

2. get around (travel):

go around GLAG nepreh.

1. go around (be enough):

2. go around (visit):

3. go around (spin):

4. go around (be in circulation):

hand around GLAG preh.

I . hang around GLAG nepreh.

1. hang around inf (waste time):

2. hang around (wait):

3. hang around (idle):

4. hang around (be friendly with):

have around GLAG preh. always sep

have around gadget:

horse around GLAG nepreh.

I . kick about, kick around GLAG nepreh. inf (hang about)

II . kick about, kick around GLAG preh.

1. kick about a ball:

2. kick about (treat badly):

kick around GLAG preh. inf

1. kick around (treat badly):

2. kick around (ponder):

I . knock around GLAG nepreh. inf

II . knock around GLAG preh.

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文