rêve: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rêve: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rêve [ʀɛv] SAMOST m

glej tudi rêver

III.se rêver GLAG povr

III.se rêver GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za rêve: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rêve: v slovarju PONS

Prevodi za rêve: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rêvé(e) [ʀeve] PRID

rêve [ʀɛv] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za rêve: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rêve: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文