complété v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za complété v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.compl|et (complète) [kɔ̃plɛ, ɛt] PRID

II.compl|et SAMOST m

II.se compléter GLAG povr

complet-veston <pl complets-veston> [kɔ̃plɛvɛstɔ̃] SAMOST m dated

Prevodi za complété v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

complété v slovarju PONS

Prevodi za complété v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za complété v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

complété Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文