réfléchis v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za réfléchis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.réfléchir à GLAG preh.

III.réfléchir [ʀefleʃiʀ] GLAG nepreh.

IV.se réfléchir GLAG povr

I.réfléchi (réfléchie) [ʀefleʃi] PRID

II.réfléchi SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za réfléchis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réfléchis v slovarju PONS

Prevodi za réfléchis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za réfléchis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réfléchis Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文