délais: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za délais: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

délai [delɛ] SAMOST m

1. délai:

délai-congé <pl délais-congés> [delɛkɔ̃ʒe] SAMOST m

Prevodi za délais: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

délais: v slovarju PONS

Prevodi za délais: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

délai [delɛ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za délais: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

délais: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文