écossaise v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za écossaise v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.écossais (écossaise) [ekɔsɛ, ɛz] PRID

II.écossais SAMOST m

néo-écossais (néo-écossaise) [neoekɔsɛ, ɛz] PRID

Écossais (Écossaise) [ekɔsɛ, ɛz] SAMOST m (ž)

Néo-Écossais (Néo-Écossaise) [neoekɔsɛ, ɛz] SAMOST m (ž)

Prevodi za écossaise v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

écossaise v slovarju PONS

Prevodi za écossaise v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

écossais(e) [ekɔsɛ, ɛz] PRID

Écossais(e) [ekɔsɛ, ɛz] SAMOST m(ž)

glej tudi français, français

Individual translation pairs

Prevodi za écossaise v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

écossaise Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文