particulières v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za particulières v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.particul|ier (particulière) [paʀtikylje, ɛʀ] PRID

4. particulier (inhabituel):

II.en particulier PRIS

III.particul|ier SAMOST m

Prevodi za particulières v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

particulières v slovarju PONS

Prevodi za particulières v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

particulier (-ière) [paʀtikylje, -jɛʀ] PRID

particulier [paʀtikylje] SAMOST m

Prevodi za particulières v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

particulières Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文