conviendra v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za conviendra v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.convenir à GLAG preh.

convenir obj.indir.:

III.convenir de GLAG preh. obj.indir.

IV.se convenir GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za conviendra v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

conviendra v slovarju PONS

Prevodi za conviendra v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.convenir1 [kɔ̃vniʀ] GLAG nepreh. impers

II.convenir2 [kɔ̃vniʀ] GLAG preh. impers

III.convenir2 [kɔ̃vniʀ] GLAG preh. (reconnaître)

Prevodi za conviendra v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

conviendra Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文